Ceník vybraných praci

Cenu Vám určím po zaslání projektové dokumentace.
 • montáž krovu od připravuje se za bm
 • montáž kleštin od připravuje se za bm
 • montáž hoblovaných částí krovu od připravuje se za bm
 • montáž prkenného záklopu od připravuje se za m2
 • demontáž krovu od připravuje se za bm
 • demontáž prkenného záklopu od připravuje se za m2
 • montáž OSB desek od připravuje se za m2
 • montáž Cetris desek od připravuje se za m2
 • montáž obkladových palubek vrchem položených od připravuje se za m2
 • montáž obkladových palubek svislé obložení stěn od připravuje se za m2
 • montáž obkladových palubek zespodu podbitých od připravuje se za m2
 • montáž podlahových palubek od připravuje se za m2 včetně roštu
 • montáž jednoduchého roštu od připravuje se za m2
 • broušení palubkové podlahy od připravuje se za m2
 • hoblování čtyřstranně od připravuje se za bm
 • frézování hran od připravuje se za bm
 • atypické profilování trámů od připravuje se za bm
 • aplikace impregnačního nátěru od připravuje se za m2
 • bednění šalování schodiště od připravuje se za patro
 • natažení střešní folie od připravuje se za m2
 • laťování od připravuje se za bm
 • položení krytiny od připravuje se za m2
 • položení hřebene od připravuje se za bm
 • položení nároží od připravuje se za bm
 • položení úžlabí od připravuje se za bm
 • položení okrajů od připravuje se za bm
 • řezání krytiny od připravuje se za bm
 • demontáž krytiny od připravuje se za m2 (na likvidaci)
 • demontáž krytiny od připravuje se za m2 (opětovné použití)
 • demontáž laťování od připravuje se za bm
 • montáž tepelné izolace od připravuje se za m2 1 vrstva
 • montáž parotěsné zábrany od připravuje se za m2
 • montáž žlabů a svodů od připravuje se za bm
 • montáž plechové krytiny od připravuje se za m2
 • oplechování komína od připravuje se za ks
 • výškové práce na laně od připravuje se za bm
 • natírání barvou od připravuje se za m2
 • zhotovení patek od připravuje se za ks
 • vícepráce na který není ceník od připravuje se za hod.
 • vypracování nabídky většinou zdarma